Domov » Smeri

Smeri

PREDŠOLSKO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE – GLASBENE URICE

4-5 let

5-6 let

OSNOVNOŠOLSKO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE:

KLAVIR

PETJE

FLAVTA

ORGLE – LITURGIČNI ORGANIST

SREDNJEŠOLSKO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE:

TEORETIČNI MODUL

PRAKTIČNI MODUL – ORGLE

PRAKTIČNI MODUL – ZBOROVODSTVO

PRAKTIČNI MODUL – KOMPOZICIJA