Domov » Pogoji za vpis

Pogoji za vpis

PREDŠOLSKA STOPNJA

Ni posebnih pogojev za vpis razen starost od 4-6 let.

.

OSNOVNOŠOLSKA STOPNJA

Preizkus posluha in ritma ter preizkus drugih fizičnih sposobnosti za vpis v program.

.

SREDNJEŠOLSKI MODULI

1. Uspešno zaključeno osnovnošolsko glasbeno izobraževanje.

2. Posebna glasbena nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom znanja in umetniške nadarjenosti po programu konservatorija:

a) TEORETIČNI MODUL

Na sprejemnem preizkusu je potrebno pokazati:

- znanje nauka o glasbi in solfeggia v obsegu šestih razredov glasbene šole,
- znanje klavirja v obsegu prvih štirih razredov glasbene šole.

b) PRAKTIČNI MODULI

Na sprejemnem preizkusu je potrebno pokazati:

- znanje nauka o glasbi in solfeggia v obsegu šestih razredov glasbene šole,
- za ORGLE znanje inštrumenta v obsegu dveh razredov glasbene šole ali štirih razredov klavirja,
- za ZBOROVODSTVO znanje orgel v obsegu dveh razredov glasbene šole ali klavirja v obsegu štirih razredov glasbene šole,
- za KOMPOZICIJO znanje orgel v obsegu dveh razredov glasbene šole ali klavirja v obsegu štirih razredov glasbene šole  in znanje 1. letnika teoretičnega modula.

Na konservatorij se izjemoma lahko vpiše kandidat, ki ne izpolnjuje pogojev za vključitev v vzgojno – izobraževalni program v celoti (osnovnošolska izobrazba, nauk o glasbi, solfeggio, inštrument). V tem primeru konservatorij s posebno pogodbo določi pogoje vpisa.