Domov » Predmetniki

Predmetniki

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

.

Glasbene delavnice za otroke od 4 do 6 let, v skupinah 1x tedensko 45 min.

* * *

.

POUK GLASBIL IN PETJA

.

OSNOVNOŠOLSKO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE

NIVO A (šolanje traja 6 let)

Inštrument / Petje 2 x 30 min tedensko
Nauk o glasbi 1 x 45 min tedensko

.

NIVO B (ljubiteljski program)

Inštrument / Petje 1 x 30 min tedensko

.

* * *

.

SREDNJEŠOLSKI MODULI

.

TEORETIČNI MODUL

Solfeggio 1 Solfeggio 2 Solfeggio 3
Harmonija 1 Harmonija 2 Harmonija 3
Zg. glasbe 1 Zg. glasbe 2 Kontrapunkt

.

PRAKTIČNI MODUL ORGLE

Orgle 1 Orgle 2 Orgle 3 Orgle 4
Liturgika Pedagogika  

.

PRAKTIČNI MODUL ZBOROVODSTVO

Liturgika Dirigiranje 1 Dirigiranje 2 Dirigiranje 3
Klavir / Orgle 1 Klavir / Orgle 2 Klavir / Orgle 3 Pedagogika

.

PRAKTIČNI MODUL – KOMPOZICIJA

Inštrumentacija Kompozicija 1 Kompozicija 2
Kompozicijske tehnike  

 

Ob zaključku praktičnega modula Zborovodstvo in teoretičnega modula je mogoče opravljati maturo iz glasbenega stavka, ali opravljati diplomo konservatorija.